“Zəhmət-Ruzi” şirkəti, “Cəsarətoğlu” MMC-nin keçirdiyi seminarda iştirak zamanı